"Člen investiční skupiny se smyslem pro obchod."

Naše strategie

V obchodní sféře preferujeme obezřetný přístup k investicím a volíme postupný růst oproti nepřiměřeným rizikům. Naší výsadou je dosahování pozitivních výsledků, a to i navzdory našim vlastním potřebám.

Vedení společnosti

Za investicí vidíme řízený obchodní růst.

Investujeme do společností, které vnímáme a vyhodnotíme jako bezpečnou investici. Vycházíme z našich generačních zkušeností. Ke každé akvizici přistupujeme obezřetně a zodpovědně vůči našim investorům. 

Abychom získali a udrželi důvěru našich partnerů, nastavujeme spolupráci s akcentem na vysokou stabilitu, jaké lze jen ve světě investic dosáhnout. Proto vždy upřednostňujeme investičně - konzervativní přístup. Rizikových a spekulativních obchodů se neúčastníme.

ONDŘEJ HOLICKÝ | Partner

Do jakého portfolia investujeme

 • Exportně orientované výrobní podniky s vlastním produktem nebo s vysokou kvalitou nabízené práce
 • Technologické a inovativní startupy
 • Společnosti podhodnocené díky krizím v oboru, případně kvůli  mimořádným vlivům
 • Společnosti v reorganizaci či insolvenci
 • Oportunistické akvizice (odvětvím i oborově)

Jaká jsou naše investiční kritéria

 • Tržby společnosti 5–100 mil. EUR
 • Hodnota projektu do 100 mil. EUR
 • Vlastní investice do hodnoty 50 mil. EUR
 • Preference většinového podílu s manažerskou kontrolou
 • Potenciál udržitelného zhodnocení ve středně/dlouhodobém horizontu

Jaký je náš přístup k investici?

Abychom získali a udrželi důvěru našich partnerů, nastavujeme spolupráci s akcentem na vysokou stabilitu, jaké lze jen ve světě investic dosáhnout.
Proto vždy upřednostňujeme investičně - konzervativní přístup. Rizikových a spekulativních obchodů se neúčastníme.

JAK PŘISTUPUJEME K AKVIZICÍM FIREM?

JAK ELIMINUJEME RIZIKO?

JAK PŘISTUPUJEME K AKVIZICÍM FIREM?

Vybíráme-li podniky pro investiční příležitosti za účelem jejich následné evaluace, jsme plně srozuměni s jejich ekonomickou situací, stejně jako ekonomikou provozu a jejích potřeb. Spolupracujeme zde s nejznámějšími partnery na mezinárodním trhu a ke každému rozhodnutí předchází důkladná fundamentální analýza.

 

Naše metodika práce spočívá v tom, že vybíráme podniky a společnosti, jak na základě osobních doporučení a znalosti místního, evropského trhu i trhů třetích států, kde máme dlouholeté zkušenosti a osobní zázemí, jež následně dokážeme velmi přesně ekonomicky „Rozebrat“ do posledního šroubku a rozpoznat tak případný potenciál dalšího růstu, zvýšení prodejů, expanze na zahraniční trhy nebo zvýšení kredibility společnosti za účelem jejího prodeje.

JAK ELIMINUJEME RIZIKO?

Naší neustálou snahou je zajistit co nejnižší míru rizika. Při budování portfolia využíváme několik funkčních strategií ve vzájemné kombinaci. 

Vyhledáváme příležitosti z rozličných oborů a investice směřujeme do společností v různých vývojových fázích. Naše dividendová část portfolia je postavena na společnostech, které nabízí stabilní a atraktivní zisk. Již prošly restrukturalizačním procesem a dlouhodobě prokazatelně fungují. Růstová složka portfolia je pak tvořena nákupem akvizic, u kterých lze předpokládat úspěšný proces reorganizace a jejich budoucí růst, a to na základě předem sestaveného obchodního modelu. 

Smysl spatřujeme v nákupu strategicky výhodných podniků, které se mohou stát součástí oborové skupiny našeho portfolia.

Společnosti, do kterých investujeme ohodnocujeme tak, aby byly vždy pokryty investice nás i našich obchodních partnerů. Zajištění investic našich partnerů jsou pro nás na prvním místě, proto se jejich prostředky snažíme maximálně využít do CAPEXových výdajů a naše vlastní do OPEX. 

Naši partneři