"Člen investiční skupiny se smyslem pro obchod."

Reference

LB world s.r.o.

Posláním společnosti LB World je vytvořit a rozvíjet prostředí, které propojí reálné projekty zaměřené na udržitelnou budoucnost a jejich financování pomocí moderní technologie. Platforma LBworld sdružuje v současné době 4 služby, které pomáhají naplnit potenciál udržitelných projektů. Jedná se o LBbroker, LBfinance, LBincubator a LBtechnology.

www.lbworld.eu

REFORK SE

Společnost REFORK kombinuje odpad a přírodní zdroje s moderním technologickým know-how, které nahrazuje plastové předměty na jedno použití inovativními řešeními. Výrobní portfolio společnosti REFORK se skládá z aktuálních trendů, které jsou odpovědí na otázku udržitelnosti v oblasti jednorázově použitlených produktů a jejich dopadu na životní prostředí.

www.refork.com